Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2015-01-15. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Olle Olofsson, Kerstin Andersson, Rosmarie Johansson, Helen Ekholm, Lena Fredriksson och Bo Eriksson.

 

1: Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

2: Genomgång av föregående protokoll.

 

3: Vatten och avlopp

Byalaget har fått avslag på sin ansökan ang avlopp.

KA kontaktar kommunen igjen agn detta.

 

Servitutavtals förhandlingar med John och Lisbeth samt med Morgan och Annika är klara, det återstår underskrifter

KA och Olle slutför detta.

4: Bygdegårdsträff.

Olle och KA informerade från träffen.

Vi beslutade gå med i föreningen bygdegårdarna.

Vuxenskolan var intresserade av att diskutera aktiviteter med Byalaget, vi bestämde att vi bjuder in dom till nästa möte.

www.bygdegardarna/varmland.se

KA och Olle ansvarar för detta.

 

5: Namn på vår lokal

Vi har fått in 14 olika namn förslag, efter första gallringen återstod 3 namn förslag Håns Byahus, Byahuset och Hånsgården.

Efter omröstning så blev resultat 4 röster Byahuset, 3 röster Håns Byahus och 1 röst Hånsgården.

Namnet på vår lokal blir Byahuset och kommer på årsmötet att döpas.

6: Offert nya boken.

Sune Moberg hade skrivit till oss i gästboken att han hade kontakter samt att han kunde hjälpa till..

Olle kontaktar Sunne.

 

 

7: Ullmax

Ullmax försäljningen har gått något trögare än vanligt, men i konkurens med all annan försäljning av kläder så får vi nog se det som ganska bra i alla fall..

 

 

8: Grötfesten och Julmarknaden.

Åter igjen två lyckade arrangemang, som tillsammans gav ett netto på ca 6000 kr.

 

9: Hyra för Byahuset.

Vi beslutade att hyran skall vara.

Lilla lokalen 200 kr

Hela huset 400 kr

Detta gäller alla.

Bokning sker hos Rosmarie Johansson tel +46767774257

Betalning sker genom swish, BG eller kontant.

 

10: Nordmarksbygden.

Vi fick besök av Walter Christoffersson från nordmarksbygden, som ville göra ett reportage om Byalaget. Detta kommer i februari nummret av tidningen.

11: Årsmöte

Vi beslutade att årsmötet skall hållas söndag 8 mars 2015 kl.15.00 på Byahuset. Stadgeenliga ärenden. Två övriga punkter skall behandlas medlemsavgift samt fastställande av namn.

Servering och lotterier som vanligt.

12: Styrelsemöte.

Vi beslutade om ett styrelsemöte tillika arbetsmöte onsdag 11 februari kl.19.00 på Byahuset.

13: Krontjärn.

Vi beslutade att sätta i fisk under våren.

Olle ansvarar för detta.

 

 

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………

Rosmarie Johansson