Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2015-03-31. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Olle Olofsson, Kerstin Andersson, Rosmarie Johansson, Helen Ekholm, Lena Fredriksson, Kajsa Robertsson och Bo Eriksson.

 

1: Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

2: Rosmari Johansson valdes som justerare.

 

3: Vatten och avlopp

Byalaget har inte fått svar från länsstyrelsen på sin överklagan ang avlopps frågan..

KA ber Sigvard att kontakta länsstyrelsen för att få en status på ärendet.

4: Sponsring.

Vi beslutade att skicka ut ett tiggarbrev till som bor, arbetar, verkar eller på annat sätt har anknytning till Håns byalag.

Uppdrag till alla i styrelsen att komma med förslag på till vilka vi skall skicka tiggarbrev som inte är med på medlemslistan.

Bosse kopierar upp ca 150 st brev, Helen köper kuvert och frimärken.

Ansökan om bidrag från arvsfonden.

KA skriver ansökan.

5: Nya boken.

Olle har inte fått tag på Sune Moberg som ev skulle kunna hjälpa oss med att hitta bra tryckare.

Olle jobbar vidare med detta med hjälp av bosse

6: Musikafton.

Kajsa ställde frågan till styrelsen om bylaget ville vara med och anordna en musikafton med Gråbols kammarorkester, vi var eniga i att det just nu är så mycket annat att vi tackade nej till det den här gången. Kajsa och Gråbols kammarorkester kommer att göra musikafton i egen regi i byahuset troligvis den 19 april.

Kajsa ansvarar för detta..

 

 

7: Påskbrasa 2015.

Det blir som vanligt påskbrasa nere vid håviken på påskafton, brasan tänds kl.21.00. Martin och Håkan serverar kaffe.

Med tanke på alla våra fyrbenta vänner så ber vi om att det inte skjuts fyrverkerier.

Ansvar fritidsgruppen

 

 

8: Loppis.

Byalaget skall servera på loppisen som anordnas på skärtosdagen, Lilian, Åse och Lena F skall sköta serveringen mellan kl.11.00 och 16.00.

Ansvar fritidsgruppen

9: Våffeltipspromenad.

Det kommer att anordnas våffelservering 3 maj med tipspromenad för dom som vill det.

Ansvar fritidsgruppen

10: Byahuset.

Ny namnskylt där det står Byahuset skall tillverkas och hängas upp. Lennart C har gjort byalagsskylten.

Bosse pratar med Lennart om ny skylt.

11: Byggnadsställning.

Vi har behov av att låna en byggnadsställning över en längre tid.

Helen frågar Dan om vi får låna ställning av honom.

12: Målarcirkel.

Vi skall anordna en studiecirkel när vi sjkall börja måla. Helen frågar Hasse H om han kan vara ledare, samt kontaktar studiefrämjandet.

Helen ansvarar för detta.

13: Utegruppen.

Byggnation av mobil byggnadsställning mm.

Olle ansvarar för detta.

14. Planering av mark.

Vi måste rätta till och få bort leran samt fylla upp med grus framför fasaden österut för att kunna komma fram med den mobila byggnadsställningen. Ett uppdrag för Marcus.

Bosse kontaktar Marcus.

15. Innegruppen.

Ny sammansättning av innegruppen.

Lena Persson sammankallande.

Eva Haugerud

Tone Dahlström

Lena Fredriksson.

Gruppen bör snarast ha ett möte och komma med förslag på färgsättning samt hur köket skall se ut.

Önskar man utöka gruppen med fler deltagare så gör man det.

Ansvar Lena P

 

16. Luftvärmepumpar.

Vi beslutade att ta in priser på luftvärmepumpar yill stora salen, lilla salen/köket samt till rummet på övervåningen. Bosse pratar med Thomas H om detta.

Ansvar Bosse

17. Krontjärn.

Utbildning av 2 fisketillsyningsmän Peter Olofsson och Martin Strutz.

 

Fisk kommer att planteras in någon gång under våren.

Ansvar olle

18. Fototävlingen.

Här skall det läggas till i texten att man bara får använda oredigerade bilder. Vi skall anonsera på anslagstavlorna och hemsidan, Bosse redigerar texten samt skriver ut kopior.

Ansvar för fototävlingen Lena P.

19. Töcksmarksveckan.

Kommunen har beslutat att dra in bidragen för sådana här verksamheter. Styrelsen beslutade att bylaget ställer upp på samma vis som man gjort tidigare år.

20. Gamla sågen och dammen.

Det bör städas och rensas runt stenpelarna efter gamla sågen och vid dammen, det står massor av torra och gamla träd i älvfåran. Vi kontaktar Arvika energi/Nils Gunnar Sjöstedt 0571 10136 ang detta.

Ansvar Bosse.

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………

Rosmarie Johansson