Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2015-05-06. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Olle Olofsson, Kerstin Andersson, Rosmarie Johansson, Helen Ekholm, Lena Fredriksson, Kajsa Robertsson, Dorte Bjerke, Lena Persson och Bo Eriksson.

 

1: Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

2: Rosmari Johansson valdes som justerare.

 

3: Byahuset

Byalaget fick avslag på sin överklagan ang avloppet. Nu har frågan gått till Rosmari och Håkan om dom vill vara med och bygga nytt avlopp.

Rosmari kommer tillbaka med svar.

Kontakta Håns entrepenad och Östervallskogs VVS för prisuppgifter på grävning och installering av vatten och avlopp mm. Samt planering av ytor runt Byahuset.

Ansvar Bosse

Byggnadsställning Byalaget får låna Örjan Bäcks ställning men det räcker inte, resterande ställning måste hyras, Olle har fått fram ett pris på 3200/mån

 

Målarcirkel hejen har pratat med Hasse Hezekielsson om han kunde tanka sig att vara cirkel ledare och det var ok för honom.

 

Byggnation av mobilbyggnadsställning lägger vi på is för tillfället.

 

Toa och kökslösningen diskuterades pga att det är kostbart med ett tillbygge, innegruppen med Lena P i spetsen kommer med allternativa lösningar.

 

Olle hade kontatakta miljö och hälsa ang K-märkning, Byahuset ä rinte K-märkt men bör renoveras varsamt.

4: Sponsring.

Vi skall författa ett brev som vi kan använda när vi skall ut och försöka få ta på sponsorer, Bosse hade gjort ett utkast till brev alla i styrelsen har fått det på papper och via mail, justeringar och ändringar i text skall levereras till Bosse senast 14 maj.

Vi har tagit fram en företagar lista över töcksfors som kommer att användas, vi bör hitta 3-5 huvudsponsorer.

Vi bör tillsätta en sponsorgrupp som jobbar med detta.

KA och Olle jobbar fram en sponsorgrupp

 

Bosse fixar brevet samarbetsavtal för föreningssponsor.

 

 

5: Nya boken.

Olle har inte fått tag på Sune Moberg som ev skulle kunna hjälpa oss med att hitta bra tryckare.

Vi beslutade att avakta med boktryckning pga den ekonomiska situationen.

6. Krontjärn.

Sportfiskeklubben har ca 29 000 kr i kassan styrelsen beslutade att sponsra Byalaget med 15 000 kr till Byahuset.

7. Fototävlingen.

Vi diskuterade fototävlingen och blev eniga om en ny start, samt att man kan lämna in bilder via mail också.

Vi diskuterade också hur vi utsåg vinnare samt ev priser. Vi blev eniga att styrelsen utser vinnarna och priset är äran att få sin bild på väggen i Byahuset.

Ansvar för fototävlingen Lena P.

8. Kyrkvandringen

Vi kommer i år att arrangera denna vandringen själva, eftersom kyrkan skall ha kyrkvandring i Fågelvik.

Årets kyrkvandring går av stapeln 7/6 med start i dalen kl.10.00, i Gråbol kommer det att vara korvgrillning efter det går vandringen vidare till Töcksmarks kyrka.

Ansvar Kajsa

9. Arbetsdag

Arbetsdag 16/5 kl.10.00 samling vid baracken, Helen skriver ut lappar och annoserar snarast.

Ansvar Helen

10. Fisketävling

Vi beslutade att anordna en barnfisketävling i år igjen

Ansvar Fritidsgruppen.

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………

Rosmarie Johansson