Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2015-06-10. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Rosmarie Johansson, Helen Ekholm, Kajsa Robertsson, Lena Persson och Bo Eriksson.

 

1: Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

2: Rosmari Johansson justerar protokollet.

 

3: Byahuset

En enig styrelse beslutade att bygga toalett där dagens kök ligger, och samtidigt riva dagens scen för att få till en handikapp lösning in till toaletten. Nytt kök byggs i lilla rummet.

 

I och med det nya beslutet så måste vi begära in nu offert för VVS jobbet.

Ansvar Bosse

 

KA informerade om att det beslutats om om färger på byahuset utvändigt. De färger som valts ser ni på bilden under.

 

När det gäller grävning av avlopp och planering utvändigt så har frågan kommit upp om Jonas Ekholms tjej Helen kan få göra detta som examensuppgift. Styrelsen har inget emot etta utan ser det som bara positivt ekonomiskt sett. Vi måste hyra en maskin till Helen för uppgiften. Bosse kollar med Marcus om han hyr ut en maskin till detta. Och vad det skulle kosta.

Ansvar Bosse.

Vi blev eniga om att ta före ock efter bilder för framtida dokumentation.

Ansvar alla,

Första fönstret är skrapat och grundmålat, och det såg väldigt bra ut.

 

Byggställning och matrial för renovering av syd väggen är på gång in och arbetslag är upprättade.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………

Rosmarie Johansson