Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2016-03-02. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Hanna Andersson, Kajsa Robertsson, Olle Olofsson, Kerstin Andersson, Helen Ekholm och Bo Eriksson.

 

1: Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

2: Olle Olofsson justerar protokollet.

 

3: Avloppet.

Aloppet är färdigt utvändigt samt dagvatten, drännering och parkeringar. Grävning, planering, dräneringsrör och avloppsrör kostar 60 000 kr. Reningsverket kostar 70 000 kr. Vi har fått räkningen på gruset som slutade på ca 70 000 kr.

 

4. Fönster.

Dorthe har fönster som hon skänker till Byalaget. Olle besöker Dorthe och ser på fönstren samt tar mått på dem. Vi hämtar 2 st.

Ansvar Olle.

5. Markköp.

Tomt gränsen är nu fastsatt och papperen ang fastighetsreglering är inskickade till lantmäteriet. Frågan kom upp om vi skall regelera in allmäningen på framsidan av byahuset där flaggstången står, KA kontaktar lantmäteriet ang kostnader för detta..

Ansvar KA.

 

 

6. Dammen.

Belysningen vid dammen är släckt, röjning och städning vid dammen området framöver. Bosse har pratat med ägaren ang detta och vi kan röja och städa som tidigare, när det gäller belysningen så hade ägaren inget med det att göra. När det gäller ljuset så kollar Olle om det sitter brytare i skåpet..

Ansvar Bosse.

 

 

7. Sponsring.

Inget nytt från Thon gruppen ang vår sponsrings förfrågan där. KA kontaktar Thon gruppen igen.

Ansvar KA

8. Krontjärn.

Pablo har kollat ang isättning av fisk, och fått svar att det gör man inte före 1 april.

Vi beslutade att införskaffa ny fiskekort på dessa skall det stå vad som gäller för fiske i Krontjär. Kerstin ber Pablo att författa texten

Ansvar Kerstin.

 

 

 

9. Hur går vi vidare med Byahuset.

Ekonomin som för dagen inte är den bästa gör att vi måste prioritera framdriften på Byahuset. Om vi inte får färdigställt Byhuset så har inget att hyra ut och får svårt att dra in pengar den vägen.

 

Förslag på att öppna en kredit eller ta ett lån så vi kan färdigställa, KA kollar och förhandlar med banken ang detta samt avgifterna på bokförnings programmet.

Ansvar KA.

 

Vi måste få enprisuppgift på vad det kommer att kosta att färdigställa toa och kök mm. Olle tar med sig Pecka Sehlin för att se på detta snarast.

Ansvar Olle.

När det delar av VVSen så har Jörgen Johansson sagt att han sponsrar med 2 toaletter och 2 handfat, Helen kollar med jörgen ang arbetskostnad för detta. Vi diskuterade om behovet av 2 toaletter vi tar in pris för 2 st.

Ansvar Helen.

 

 

10. Medlemsmöte.

Vi beslutade om ett upprop till medlemsmöte för att ge medlemmarna en bild av situationen samt diskutera hu vi skall gå till väga för att få in pengar samt hur vi skall jobba vidare.

Lördag 9 april kl.16.00 blir det medlemsmöte.

Vad skall det stå på inbjudan, vi måste fixa lappar som skall ut i postlådor och upp på anslagstavlor.

Ansvar Styrelsen.

 

 

11. Inkomna förslag.

Kan vi anordna sommar aktiviteter som kan ge pengar, vi får diskutera detta med fritidsgruppen.

 

Ved till grillkåtan.

Förslag att gå ut med en förfrågan/hemsida, anslagstavlor) om det är någon som kan tänka sig att skänka björkved torr, kluven och klar till grillkåtan. Frakten dit kan vi fixa med fyrhjuling och kärra, behövs ju inte mycket om flera hjälps åt.

Bra förslag som vi sätter upp lapp om på anslagstavlorna, med kontaktpersoner på. Vi måste låsa vedboden Olle fixar lås.

Ansvar Olle.

Uthyrning av grillkåtan.

Att hyra grillkåtan är ju gratis för medlemmar men vill man hyra inkl ved kanske en liten summa kan tas ut för veden. Alternativet är att man tar med egen ved.

Vi diskuterade hyran och kanske ändra den till att det tas ut hyra av medlemmar också, vi diskuterade summor som 100 kr för medlemmar och 300 kr eller 50 kr/person för icke medlemmar.

 

 

 

Uthyrning till företag.

Gå ut till företag i området med en snygg broschyr och informera om att grillkåtan kan hyras för after work eller möten mm.

Bra förslag tyckte styrelsen som beslutade att det skall tas fram en broschyr med bilder, priser, antal personer mm.

 

Alla förslagen var inlämnade av Malin eriksson

Ansvar styrelsen.

12. Information.

Bosse informerade om att det kommer ett nytt projet från Skogsvårdsstyrelsen som heter Skogen miljövärden, det har ungefär samma upplägg som Skogens mångfald.

 

 

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………

Olle Olofsson