Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2016-08-25. Kl.19.30.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Kerstin Andersson, Helen Ekholm, Hanna Alfonsson Bystrand, Rosmari Johansson, Olle Olofsson, Kajsa Robertsson och Bo Eriksson.

 

1. Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

2. Rosmarie valdes att justera protokollet.

 

3. Julmarknad.

Det beslutades att anordna julmarknad 27/11.

Frågan är ställd till Töcksfors IF om dom vill sälja lotter under julmarknaden, frågan är också ställd till banken om dom kan skicka tomten till julmarkanden.

Arbetsdagar blir det som vanligt närmare julmarknaden

Ansvar Fritidsgruppen.

4. Toalettbygge.

Olle presenterade en ritning på hur toaletterna kommer att bli.

Styrelsen beslutade att toaletterna skall byggas enligt den ritningen.

Ansvar Styrelsen

5. Köket.

Styrelsen beslutade att köket byggs enligt ritning alt.1( alt.1 är den ritning som inte har bänkar under förnstren) men med modifiering på antal skåp eller dess placering.

Ansvar Styrelsen

6. Arbetsdag.

Det skall ordnas arbetsdag vid byahuset 24/9 för städning samt i ordningställande inför julmarknad.

Skriva om detta på hemsidan samt anslagstavlor.

 

Ansvar Bosse

7. Vandringsleder.

 

Faddrar till vandringslederna är nu på plats Bosse kallar in dessa till en info prat.

 

Ansvar Bosse

 

 

8. Inventeringar.

Vi har skrivit kontrakt med Eurocash på att vi skall hjälpa till på 2 inventeringar årligen med minst 20 personer varje inventering betalas med 10 000 kr. Första inventeringen är 31/8 kl.17.00, styrelsen skall dela på vem som ansvarar för att få i hop folk till inventeringarna denna gång har Bosse(Malin) och Rosmarie fixat bemanningen.

Vi har också erbjudits att invetera Interjaks butiker i Töcksfors och Bjørkelangen. Kerstin återkommer med mer info ang detta.

 

Ansvar styrelsen

 

9. Ullmax.

När det gäller försäljning av ullmax så beslutade vi att beställa hem kataloger och

försöka sälja så mycket vi klarar.

 

Ansvar Kerstin

 

 

10. Halloween.

Vi skall försöka anordna en halloween vandring vid Leken runt de gamla forten, detta skall göras i hop med Veronica Johansson. Vi delar alla inkomster lika med Veronica. Vi beslutade att ta 40 kr/person för vandringen. Vi behöver tigga ihop eller bli sponsrade med godis till vandringen.

Veronica har mycket matrial och utrustning för sådana här vandringar.

 

Ansvar Fritidsgruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………

Rosmarie Johansson