Protokoll fört vid sstyrelsemöte med

Håns Byalag på Westra Wermlands Sparbank i Töcksfors

2013-04-09.  Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Kerstin Andersson, Lena Persson, Lena Fredriksson, Helen Ekholm, Olle Olofsson, Rosmarie Johansson Anna Strutz och Bo Eriksson.

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Styrelsen beslutade att protokoll skall delges på hemsidan.

Vi skall även delge medlemarna via hemsidan när vi har styrelsemöte, så de kan lämna in ideer och förslag till styrelsen.

 

3:         Det var enighet i att kallelse till styrelsemöte sker via sms och att suppleanterna alltid kallas också!

           

            Kontakt lista.

 

            K-A Dahlström          +46722230495           kjellanders@telia.com

 

            Lena Persson              +46705160117           lena-ingebjorg@telia.com

 

            Helen Ekholm            +46701732299           ekholmhelen@telia.com

 

            Anna Strutz                +46705922283           anna.strutz@hotmail.com

 

            Bo Eriksson                +4790576814             bosse_eriksson@spray.se

 

            Lena Fredriksson        +46706845293           lena_fredrik@spray.se

 

            Rosmarie Johansson   +46767774257           rosmariejohansson80@hotmail.com

 

            Olle Olofsson             +46705611791           jarlolofsson@telia.com

 

            Kerstin Andersson     +46702838764           kerstin.andersson@moelven.se

 

            Knut Langsrud           +46702318836           knut@langsrud.se

 

 

 

 

 

 

 

 

4:         Arbetsdag  Dammen/grillkåtan

            Lördag 11 maj kl.10.00

            Samling vid baracken.

 

            Bosse ordnar anslag och levererar till Lena P som hänger upp på anslagstavlorna.

 

            Alla tar med var sin thermos med kaffe samt något tilltugg.

 

            Olle har kolla tupp vilka som äger dammen i dag och det är Arvika teknik. De skall

fixa belysningen samt att de beskostar två lass med grus/sand.

           

 

 

5:         Krontjärns SFK

            Styrelsen var eniga om att Anders Larsson får ansvaret för beställning av fisk.

           

Förslag från Olle att vi skall fråga jakt och ute liv om de kan sälja fiskekort, K-A kollar det.

 

K-A bestämmer i hop med Anders vilken storlek på fisk som skall beställas.

 

Vi har anlitat en tillsyningsman för krontjänrn det blev Hanna Andersson, som ersättning får hon fiska gratis samt rese ersättning.

 

Bosse fick uppdraget att kolla vad fiskekorten kostar vid andra put and take vatten.

 

Vi beslutade att köpa in boken tillsyningsmannen. K-A gör detta.

 

 

6:         Projekt skogens mångfald.

            Nya fullmakter är utskickade, och svaren har böraj komma in.

 

Bosse föreslog att en inventering av åtgärdsbehov på stigarna bör göras innan vi ordnar arbetsdagar. Bosse tar ansvar för inventeringen.

 

Vi skall tillverka nya skyltar till vandingslederna, som visar var de startar, vad leden en gång i tiden användes till samt ca tid för vandringen.

           

 

 

7:         Tältet.

Helen fick ansvaret för att se till att tältet blir lagat och tvättat. Detta bör vara klart innan maj 2013.

 

Olle ansvarar för uthyrningen.

 

Hyra.

Medlemmar                500 kr

Icke medlemmar         1000 kr

 

 

8:         Grillkåtan.

            Arbetsdag om möjligt 11 maj, det hänger på om det blir tillräckligt med folk.

 

            Ordningsregler för grillkåtan ansvar K-A.

 

            Tillverkning av vedskydd ansvar Olle.

 

Målning av grillkåtan ansvar Lena F.

 

Uthyrning av grillkåtan ansvarar Olle.

 

Hyra.

Medlemmar gratis.

Icke medlemmar 100 kr

 

 

9:         Historiegruppen.

Renskrivning av skrifter så är det en kvar att skriva “En halv historia om två halva hemman”

Här tar Lena P. Kerstin och K-A ansvaret för att detta blir gjort, om dom gör det själva eller köper tjänsten avgör dom.

 

K-A gör utskrifter av övriga renskrivna skrifter och överlämnar till Sigurd för en korr läsning.

 

 

 

10:       Fritidsgruppen.

Förslag att arrangera loppis igjen var det enighet i ansvar fritidsgruppen.

 

Aktivitetsdag för barn, ungdomar och unga vuxna skall man försöka få till.

Ett förslag var Boda Borg. Ansvar fritidsgruppen.

 

Föreläsning om bestigning av mount everest med Tommy Rambøl, vi var eniga om att ta den kostnaden ca 2000 kr. Ansvar Lena F

           

11:       Töcksmarksveckan.

Det är årsmöte med töcksmarksvecckogruppen 23 april kl.19 på församlingshemmet, K-A och Olle + de som vill och har möjlighet deltar.

 

Enighet i att bylagets insats blir som tidigare år under töcksmarksveckan.

 

12:       Missionshuset.

            Vi diskuterade missionshuset både gällande underhåll av det, och att igjen fråga om ett

ev köp. Bosse fick ansvaret att kontakta Majlis eller Thomas E angående detta.

 

 

 

 

13:       Gråbolskonsert.

K-A hade fått en förfrågan från Kajsa Robertsson om byalaget vill delta som tidigare år om hon arrangerar konsert.

Styrelsen var eniga i att vi ser positivt på detta.

 

14:       Vindkraft Hån.

Vi diskuterade planerna på att det ev skall byggas en vindpark i hån.

Styrelsen var enig i att byalaget tar inte ställning i sådana frågor.

 

15:       Represenatanter från arbetsgrupperna i styrelsen.

Vi diskuterade om en från varje arbetsgrupp skulle sitta med i styrelsen,?

Styrelsen var enig i att representation var god nog som det var i dag.

 

16:       Kyrkmaschen.

Lena P fick ansvar att kolla när maschen skall gå av stapeln.

Vi var eniga i att byalaget deltar som tidigare år.

 

Lena P gjorde sitt jobb innan jag han skriva protokollet.

Kyrkmarschen går av stapeln söndag 9 juni.

 

17:       Stenbron.

Förslag från Marcus Danielsson om rensning mellan gamla och nya bron, så att den syns bättre från nya bron.

Bosse kollar med markägaren som är Anders Robertsson.

 

18:       Ullamx

Styrelsen beslutade att Helen tar över ansvaret för ullmax beställningarna.

 

19:       Tullen.

Bosse berättade att han pratat med kommunalrådet om att vi tycker att kommunen skall använda sin förköpsrätt, den dagen tullen flyttar från dagens plats.

Vi skall till nästa möte försöka komma på förslag till vad man kan använda marken och platsen till.

Bosse hade hade gett kommunalrådet ett förslag om att bygga hyresbostäder där, som togs emot positivt.

 

20:       Gårdsfest 2013.

Förslag från fjolårets arrangörer Anna och Rosmarie om att ordna gårdsfest igjen men i byalagets regi. Ansvar för detta fick fritidsgruppen.

 

21:       Påskbrasa

Anna och Rosemarie hade förslag om att byalaget skall ordna påskbrasa varje år.

Vi blev eniga att diskutera detta på nästa möte.

 

           

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson