Protokoll fört vid sstyrelsemöte med

Håns Byalag på Westra Wermlands Sparbank i Töcksfors

2013-06-04.  Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Lena Persson, Lena Fredriksson, Rosmarie Johansson  och Bo Eriksson.

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Genomgång av föregående protokoll.

 

3:         Projektet skogens mångfald.

            Vi har fått beslutet från skogsstyrelsen att beviljat oss med upp till 242 122 kr. Det som sker nu om inte vi har något att överklaga på är att detta skall in till jordbruksverket för godkännade. Nu är det bara att vänta och se.

 

            Vi beslutade att vi skall ordna arbetskvällar för att åtgärda det som inventerats, nya skyltar med ny layout samt inventera resterande leder.

 

            Renovering av bro på Kjells skolväg.

           

            Utdikning av traktorväg samt rensning av träd över flyktingvägen.

 

            Tillverkning av spång över dike vid Älvås samt rensning av träd som liger över leden.

 

            Ny bro behövs på Galtedalsvägen öster om den västra skogsbilvägen.

 

            Vi beslutade att det skall utgå milersättning med 18,50 kr/milen.

            Bosse kallar in till arbetskvällarna.

            Olle har tagit på sig att införskaffa matrial.

 

 

4:         Tältet

            Tältet är tvättat och lagat.

            Vi bör fixa foto på tältet som vi kan lägga ut på hemsidan under uthyrning.

            En monteringsanvisning borde vi ha på tältet.

 

            Lott boden skall också fotas.

            Vi beslutade att hyra för boden för icke medlem är 500 kr

 

 

 

           

 

 

5:         Grillkåtan

            KA jobbar med att ta fram ordningsregler för grillkåtan.

            Olle har byggt vedbod som skall sättas upp vid grillkåtan.

 

 

6:         Historiegruppen

            Det återstår renskrivning av två texter till den boken.

            Vi var eniga om att detta bör vara klart och avslutas som projekt under hösten 2013.

           

 

 

7:         Loppis.

            Lite sämre än i fjol men det engagerar i alla fall folk.

Nytt förslag att vi arrangerar loppis i missionshuset på lördagar over en längre period t.ex 4-5 veckor.

Kanske redan i sommar.

 

Bosse kontaktar Thomas Ericsson ang missionshuset.

 

Vi sålde kaffe med tilltugg för ca 1300 kr under årets loppis.

 

 

8:         Metartävling.

Fritidsgruppen kommer att anordna metartävling 18/6 kl.17-19 vid kistesten. Tävlingen är öppen för alla åldersklasser och anmälningsavgiften är 20 kr.

Prisbord kommer det att vara.

 

Byalaget bjuder på korv med bröd.

 

 

9:         Töcksmarksveckan.

Byalaget ställer upp som vanligt med lotteribod, tipspromenad och tält.

KA tar en prat med Helen ang försäljningslistor, det bör struktureas upp bättre och fråga personer om dom kan tänka sig att sälja lotter..

 

 

 

10:       Gråbolskonserten.

Den gick av stapeln samma dag som vi hade loppis, ca 40 personer var i Gråbol och lyssnade på musik.

 

Vi sålde kaffe med tilltugg för ca 1500  kr  

 

 

11:       Stenbron.

Marcus har fått ok av Anders Robertsson om att vi kan rensa undan en del träd mellan broarna.

 

.

 

12:       Ullmax

Vi har i dag tre garderober vi beslutade att dessa köper vi ut när det är tid för det samt att vi i fortsättningen bara hyr en.

 

13:       Gårdsfest

            Det kommer inte att arrangeras någon gårdsfest i år.

 

14:       Matrial

Vi beslutade att ge Olle myndighet att införskaffa matrial samt reservdelar till Byalagets maskiner och utrustning.

 

15:       Nytt förslag från Marcus Danielsson

            Återställande av vägräcke utefter gamla vägen förbi Eje.

 

Vi tyckte det var ett bra förslag och Bosse fick uppgiften att prata lite mera med Marcus om detta.

 

Vi skall undersöka om man kan söka bidrag på detta också. Vi måste ta reda på vem som äger vägen och marken runt.

 

16:       Hemmansskyltar

Bosse föreslog att vi ev skulle sätta upp skyltar efter vägarna så man ser vilket hemmna man är i.

Vi diskuterar detta mer på nästa möte.

 

17:       Karta över dalen.

Det skall finnas en gammal karta efter Kjell som han har satt in namn på olika saker i dalen.

            Lena F kontaktar Anita ang kartan.

 

 

 

           

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson