Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag på Westra Wermlands Sparbank i Töcksfors

2013-09-10.  Kl.19.00.

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Lena Persson, Lena Fredriksson, Rosmarie Johansson, Kerstin Andersson, Olle Olofsson, Helen Ekholm  och Bo Eriksson.

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.


 

2:         Genomgång av föregående protokoll.

 

3:         Projektet skogens mångfald.

 

            Vi beslutade att vi skall ordna flera arbetskvällar för att åtgärda det som inventerats samt inventera resterande stigar. Ansvar Bosse

 

Nya skyltar med ny layout, vi beslutade att använda text från kartan till skyltarna. Antal skyltar som skall beställas måste vi få fram. Ansvar Lena P och Malin.

            Renovering av bro på Kjells skolväg. OK

            Utdikning av traktorväg samt rensning av träd över flyktingvägen. Inte OK

            Tillverkning av spång över dike vid Älvås samt rensning av träd som liger över leden. OK

            Ny bro behövs på Galtedalsvägen öster om den västra skogsbilvägen. Fattas räcke

            Karl den 12 väg måste röjas och märkas mellan dalsvägen och Ivars väg.

            Hansebackvägen måste inventeras från skogsbilväg till gränsen.

            Bergvägen fixa till stigen så den går förbi boplats och täljstensberg.

            Galtedalsvägen ej inventerad.

            Vägen till dalens tull ej inventerad.

            Kubbebacksvägen ej inventerad.

            Kyrkvägen ej inventerad.

            Åsvägen röjning och märkning vid josefkoja samt märkning fram till bösätra.

            Inköp av impregnerade stolpar till märkning. Ansvar Olle.

 

4:         Tältet

            Nya hyror för tältet beslutades.

            Medlem 200 kr

            Icke medlem 500 kr

            Med uppsättning 1000 kr

            Inköp av tejp för märkning av rör. Ansvar Olle

            Lägg ut vad vi har att hyra ut på hemsidans första sida. Ansvar Bosse

            Lott boden skall också fotas. Ansvar Bosse

       

5:         Grillkåtan

            KA jobbar med att ta fram ordningsregler för grillkåtan. OK

            Olle har byggt vedbod som skall sättas upp vid grillkåtan. OK

 

6:         Historiegruppen

Alla texter är färdig skrivna det skall göras en komplettering till en halv historia om två halva hemman. Ansvar Kerstin och Lena P

 

            Ta in offert för redigering samt tryck. Ansvar Tone(Kjell Anders)

 

7:         Missionshuset

Bosse har kontaktat Thomas Ericsson ang missionshuset. Nu ligger bollen hos missionsförsamlingen att komma med förslag till framdrift.

 

8:         Bryggor och båtramp.

Den stora bryggan som ligger utanför byalagets brygga vid isättningsrampen ägs av Knut Persson, vi har ställt frågan om vi kan hjälpa till med att reparera samt olja den, för vidare användning. Ansvar Lena P

Knuts brygga bör flyttas så att den sidan som vätter mot isättningsrampen ligger i linje med våran brygga, sam att vi märker den sidan med förankring längre än ett dygn förbjudet! Detta för att det alltid skall vara fritt vid isättningsrampen.

 

9:         Töcksmarksveckan.

Problem med att få tag på lottförsäljare, men det löste sig till slut.

Kontakta TK om att det bör vara aktiviteter på torget på fredag em och kväll, för att gynna lotteribodarna. Ansvar Kjell Anders.

 

10:       Ullmax

Vi skall fixa aktiviteter i hop med ullmax försäljning tex bygde/grannkamp i sporthallen, tipspromenader mm. Ansvar Fritidsgruppen (Lena F)

Ullmax beställningar skall sammanställas den 15 varje månad. Ansvar Helen.

            Beställa kataloger. Ansvar Helen.

            Gå i genom garderober och ullmax lager. Ansvar Helen och Lena P.

 

11:       Nytt förslag från Marcus Danielsson

            Återställande av vägräcke utefter gamla vägen förbi Eje.

            Bosse har pratat med markägaren och det var ok.

Kontakta Marcus och få ett pris på vad detta skulle kosta. Ansvar Bosse.

Vi skall undersöka om man kan söka bidrag på detta också.

 

12:       Karta över dalen.

Det skall finnas en gammal karta efter Kjell som han har satt in namn på olika saker i dalen.

            Kjell Anders kollar med Tone ang detta.

 

13:       Julia E tycker det är dags att röja och snitsla vägarna runt forten.

   

            Vi var eniga i detta, detta kan göras under en arbetsdag.

 

14:       Krontjärn.

            Anders har fixat både fisk och tillstånd för isättning 2013. Ansvar Kjell Anders.

Vi beslutade att höja fiskekortavgiften till 150 kr för dagkort, samt att begränsa antal fiskar/kort till 3 st. Info till kort säljare. Ansvar Helen.

Uppdatering av skyltar till krontjärn. Det som är nytt är fiske från båt förbjudet samt fiskekort krävs för personer över 15 år. Ansvar Olle och Kerstin.

 

15:       Soppdag vid grillkåtan.

            Detta i hop med en tipspromenad ställde sig styrelsen bakom. Ansvar Lena F.

 

16:       Danskurser

            Förslag om att anordna danskurser.

            Kolla priser på kurser samt lokaler. Ansvar Lena P


 

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

 

                                               Bo Eriksson