Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag på Westra Wermlands Sparbank i Töcksfors

2013-11-21.  Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Lena Persson, Kerstin Andersson, Olle Olofsson, Helen Ekholm, Anna Strutz  och Bo Eriksson.

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Genomgång av föregående protokoll.

 

3:         Projektet skogens mångfald.

            Vi beslutade att vi skall ordna flera arbetskvällar för att åtgärda det som inventerats samt inventera resterande stigar. Ansvar Bosse

 

Nya skyltar med ny layout, vi beslutade att använda text från kartan till skyltarna. Antal skyltar som skall beställas måste vi få fram. OK

 

            Inköp av impregnerade stolpar till märkning. OK

 

 

4:         Tältet

            Inköp av tejp för märkning av rör. Ansvar Olle

            Lott boden skall också fotas. Ansvar Bosse

           

5:         Historiegruppen

Alla texter är färdig skrivna det skall göras en komplettering till en halv historia om två halva hemman. OK

           

            Ta in offert för redigering samt tryck. Ansvar Tone(Kjell Anders)

 

6:         Missionshuset

Bosse och K-A har haft möte Thomas Ericsson och Majlis Marsell ang missionshuset. Nu ligger bollen hos missionsförsamlingen att komma med förslag till framdrift.

Vi var eniga om att köpa det till rätt pris.

 

7:         Bryggor och båtramp.

Den stora bryggan som ligger utanför byalagets brygga vid isättningsrampen ägs av Knut Persson, vi har ställt frågan om vi kan hjälpa till med att reparera samt olja den, för vidare användning. OK

Vi skall ta upp bryggan till våren och byta ut några tunnor.

 

8:         Dammen.

            Dåligt med belysning kontakta ägarna igen. Ansvar Olle.

 

 

 

 

9:         Ullmax

            Gå i genom garderober och ullmax lager. OK

            Utförsäljning av garderober till medlemar för 50% och icke medlemmar för 30%.

            Byalaget skall bara hyra 1 garderob i fortsättningen.

 

10:       Danskurser

Vi gör ett försök med att anordna buggkurs 15-16 februari 2014 på Vårgård.

Pris 750 kr/pers. Ansvar Lena P

 

11.       Julgran

Vi bestämde att inte ha nån gran vid EU-shopen i år. Lena och Knuts flaggstång med ljus blir det istället,

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson