Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byalokalen

2014-08-07.  Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Lena Persson, Olle Olofsson, Helen Ekholm, Anna Strutz, Rosmarie Johansson, Kerstin Andersson  och Bo Eriksson.

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Genomgång av föregående protokoll.

 

3:         Projektet skogens mångfald.

            Nu är projektet avslutat och besiktningen är gjord av skogsstyrelsen, där vi fick med beröm godkänt av Johnny Andresson. Han skickade in besikningsprotokollet till skogsstyrelsen för utbetalning av pengar den 24/7 2014, vid dagens möte hade inga pengar kommit in på byalagets konto.

            Vi skall hålla kontakten med skogsstyrelsen för se om det dyker upp fler projekt som man kan söka penger genom.

 

           

4:         Missionshuset.

Nu är affären klar när det gäller köp av missionshuset, några få men väl så viktiga detaljer återstår och det är betalningen och det slutliga övertagandet, Detta har dragit ut på tiden pga semestrar, men. KA håller tag i detta.

            .          

5.         Kyrkmarschen.

Hä beslutade vi att sluta med kyrk kaffet men att vi också i fortsättningen ansvarar för själva vandringen. Vi kommer också att krympa ner tiden framöver när det gällen kyrkmarschen.

Helen ansvarar för att kontakta kyrkan ang kyrk kaffet.

 

6:         Töcksmarksveckan.

Veckan gick bra och alla lotter såldes, trots att alla lotter tog slut så var det många vinster kvar.

Åter igen lite svårt att få folk att ställa upp, vi får fundera ut nått om hur vi skall lösa detta problemet framöver.

Vi diskuterade att kanske åter uppta popcorns försäljningen som trots allt var en bra inkomstkälla.

 

 

7:         Ekonomi.

Efter att vi köpt missionshuset kommer byalaget att ha en del fasta kostnader som löper varje år som el, försäkringar mm. Vi diskuterade att höja medlemsavgiften för att täcka en del av de fasta avgifterna. Medlemsavgiften är i dag 40 kr höjer man den till 100 kr och vi är 100 medlemar som betalar så är det 6000 kr i intäkt.

Vi måste effektisera ullmax försäljningen också det ger bra med pengar, kolla alla möjligheter till att söka bidrag, möjligheter till att hitta sponsorer mm.

 

 

8:         Bryggor och båtramp.

Den stora bryggan tillhörande Knut och Lars Persson är renoverad och ilagd igjen.

 

 

9:         Ullmax

            Ny adm ansvarig för ullmax blir Kerstin Andersson.

Vi beslutade att Kerstin blir firmatecknare tillsammans med ordförande och kassör. Detta för att hon skall kunna hålla kolla på transaktionena som gäller ullmax försäljningen.

 

 

10:       Idè och brainstormings möte.

Vi beslutade att anordna ett möte i våran nya lokal, där vi önskar att så många medlemmar som möjligt skall komma och säga vad dom tycker att vi skall använda lokalen till, hur vi skall renovera den, vilken färg sättning ska det vara ute och inne.

Vi beslutade att annonsera om mötet på anslagstavlor, hemsidan samt köra ut lappar i brevlådorna. Vi kommer att anordna en namntävling för vad vi skall döpa våran nya lokal till.

Alla skall tänka till om vad som skall stå i annonsen och på lappen som skall ut till medlemmarna, KA kallar till ett nytt möte så fort han har gjort klart hela affären med Thomas ericsson.

 

11.       Fisketävlingen 2014

Det blev åter igen ett mycket lyckat arrangemang. Hela 25 barn deltog och det bjöds på fika mm.

 

12.       Byalagsskylten.

Skylten som det står Håns byalag på och som hänger på lottboden, beslutade vi att hänga upp på vår nya lokal.

Olle ansvarar för det, han skulle fixa till den så den ser snyggare ut också.

 

 

13.       Fiber.

            Vi beslutade att koppla in fiber till byalokalen.

            Anna ansvarsr för att beställa detta hos Vestnet.

 

14.       El abonemang och försäkring.

KA ansvarar för att anmäla flytt av el abonemanget och att tckan en försäkring för byalokalen.

 

15.       Tryckning av bok.

Vi beslutade att boken inte behöver ha hårda pärmar, utan det räcker med mjuka pärmar.

Lena hade fått priser på tryckning från Lundeby och KA från Svanqvist här var det stora prisskillnader.

Lena P tar in nya priser från Lundeby och KA från Svanqvist.

 

Historiegruppen måste se till att bilderna som skall med i boken kommer fram så att det är klart för tryckning när vi beslutar för det.

            KA pratar med Tone om detta.

 

16.       Fototävling.

Lena P tyckte att vi har så många bra fotgrafer i bygden som tar otroligt många fina bilder, så hon tyckte vi skulle arrangera antingen en foto tävling eller ett foto vernisage. Samt att vi kan använda dessa bilder att pryda väggarna med i byalokalen.

Vi tyckte det var en kanon ide.

Lena P fick ansvar att tänka vidare på detta.

 

17.       Tipspromenad.

Fritidsgruppen kommer att anordna en tipspromenad i höst med start och mål i byalokalen. I samband med tipspromenaden skall det bjudas på grillat, kaffe, saft mm.

Fritidsgruppen ansvarar för detta.

 

18.       Gårdarna som försvann.

Vi har halkat efter rejält när det gäller underhållet av de ca 100 gårdar som är borta och som vi märkt upp ruinen efter. Vi måste ta tag i detta samt försöka få kordinaterna på dom in i en gps och sen in på en karta.

Alla skulle tänka till ang detta.

 

19.       Höstvandringar.

            Bosse kom med förslag att anordna någar höst vandringar på våra fina vandringsleder.

            Bosse ansvarar för detta.

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson