Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2014-10-13.  Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Lena Persson, Olle Olofsson, Anna Strutz, Rosmarie Johansson och Bo Eriksson.

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Genomgång av föregående protokoll.

 

3:         Vatten och avlopp

            Vi diskuterade vatten och avloppsfrågan och var eniga om att det viktigaste är att få fixat vatten och avlopp så vi kan få ordning på köket, vatten för städning och inte minst toaletter.

            Vi var eniga om att kolla med Lisbeth och John om vi kan dra avloppet på deras mark.KA kontaktar dom ang detta.

            Vi beslutade också att fråga Marcus ang entrepenaden för grävning och avloppsdragning. Bosse kontaktar Marcus ang detta.

 

4:         Sponsring

Vi diskuterade hur vi skall kunna få in mer pengar i kassan, sponsring från företag mm är en möjlighet.

Vi var eniga om att vi skall komponera i hop ett brev om byalaget där vi skriver ner vad föreningen står för, vad vi vill med föreningen, vad vi har åstadkommit med föreningen och vad vi ska göra framöver. Tanken är att vi skall kunna använda samma brev när vi skall söka bidrag och stöd.

Viktigt att alla tänker till ang innehållet i brevet och hur det skall utformas, vi tar detta på nästa styrelsemöte.

           

            .          

5.         SWISH.

Vi skaffat oss SWISH vilket underlättar vid betalning mm.

SWISH telefon nummer är 1230974527

 

 

6:         Julmarknad.

Det har kommit in förslag att anordna julmarknad,

Fritidsgruppen jobbar vidare med detta. Rosmarie ansvarar för detta..

 

 

7:         Grötfest.

Det kommer att anordnas grötfest söndagen 16 november kl.16.00 i Byahuset vi kommer i år att ta betalt för gröten, vi var eniga om att det skulle kosta 25 kronor.

Rosmarie ansvarar för detta i hop med fritidsgruppen.

 

 

 

 

8:         Kyrkbänkar.

Vi har 16 at kyrkbänkar kvar vi tänker behålla 4 st övriga 12 tänker vi sälja. Vi kommer att ta 500 kronor/st för dom

Bosse fixar bilder och att dom läggs ut på FB köp och sälj och ev blocket..

 

 

9:         Medlemsavgift.

Styrelsen var eniga om att föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften från 40  kronor till 100 kronor. Från 15 år och uppåt, samt bibehålla att det är gratis för barn under 15 år.

 

 

10:       Arbetsgrupper.

Vi beslutade att bilda två arbetsgrupper som skall jobba med renoveringen mm av Byahuset. En grupp för bygg, mark och grov arbeten och en grupp för interiör, exteriör och styling.

 

Bygg, mark och grov arbetsgruppen skall bestå av.

Olle Olofsson Gruppledare

Sigvard Strutz

Jesper Eriksson

Fredrik Olofsson

Håkan Wilhelmsson

Olle har ansvar för att fråga de berörda och eller komma med fler förslag på gruppmedlemmar.

 

Interiör, exteriör och styling gruppen skall bestå av.

Anna Strutz Gruppledare

Lena Persson

Eva Haugerud

Rosmarie Johansson

Tone Dahlström

Anna har ansvar för att fråga de berörda och eller komma med fler förslag på gruppmedlemmar.

 

           

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson