Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2016-11-10. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Helen Ekholm, Rosmari Johansson, Olle Olofsson, Lena Persson och Bo Eriksson.

 

 1. Sekr. Bosse Eriksson hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

 1. Rosmarie valdes att justera protokollet.

 

 1. Halloweenvandringen.

 

            Halloweenvandringen blev ett mycket lyckat arrangemang, ca 330 besökande kom.

            Inträde och försäljning av korv, kaffe och kakor inbringade en summa på ca 16 000:-, inträdet delade vi med Veronica. Byalagets netto blev 9200:- vilket vi tycker är fantastiskt bra.

En ev ny vandring under 2017 är i planering skedet.

 

 1. Julmarknad.

           

Julmarknad 2017 kommer att gå av stapeln 19/11 mellan kl.12.00-17.00.

Enligt fritidsgruppen är det mesta under kontroll.

Det beslutades en arbetsdag den 19/11 kl.10.00

Olle frågar Arne O om han kan tänka sig att vara tomte.

Bosse fixar julgran

 

Ansvar Fritidsgruppen.

 

 1. Toalettbygge.

 

Bygget av toaletten går framåt i hissnade fart, det återstår målning, dörrrar, mattläggning, el och vvs jobb.

 

Ansvar Styrelsen

 

 1. Köket.

 

Styrelsen beslutar att när diskmaskin skall införskaffas så skall det vara av en modell som är snabb med lådor och som kan placeras under bänk.

Det beslutades också att väggar skall byggas ut så dom blir jämna med muren, då kan man dra vatten och avlopps rör till övervåningen där.

Vi skall öppna golvet mot yttervägg för att kolla isolering där, skivor och matta kommer att bli lösningen på golvet.

Beslut sedan tidigare är att vi skall använda de skåp vi har samt att det inte skall vara bänkar framför fönstren

 

            Ansvar Styrelsen

 

 1. Ansökningar.

           

KA informerade om att han äntligen hade fått tag på länsstyrelsen, och fått svar att våra ansökningar låg där och inte skickats vidare. Nu har vi tappat 6 månader pga detta, vi får nu hoppas på att vi kan få våra ansökningar godkännda.

Lena P kollar upp vad som gäller för ansökan till boverket.

 

            Ansvar Styrelsen

 

 1. Bygdegårdarnas riksförbund.

 

Det kommer att hållas ett möte i Hämnäs 17/11 kl.18.30 för bygdegårds föreningarna inom Årjängs kommun. Olle och Sigge åker dit.

 

            Ansvar Olle

 

 

 1. Inventeringar.

           

Nu är det snart dags för nästa inventering, den går av stapeln 2/1-2017 på Eurocash på köpcentrat.

Helen har denna gång tagit på sig att ringa in folk, bra om vi blir ca 30 st vi andra kan hjälpa Helen att ragga folk också. Vi skall försöka få dit folk så tidigt som möjligt.

 

Ansvar Styrelsen

 

 

 1. Driftsbidrag

 

Det går att söka diftsbidrag till Byahuset på Årjängs kommun. Bosse kollar upp detta och skriver ut ansökningsblankett.,

 

Ansvar Bosse

 

 

 1. Julhälsning.

 

Vi beslutade att skicka en julhälsning till våra sponsorer i form av ett julkort, till de största sponsorerna skickar vi med en bok också.

Rosmari fixar och skriver julkort.

Helen tar fram vilka som vi skall skicka till

 

            Ansvar Styrelsen.

 

 

 

 

           

 

 

 1. Anticimex.

 

            Vi har haft besök av anticimex detta blir vi pålagda genom våran försäkring.

Anticimex godkände så här långt det vi har gjort, men återkommer längre fram när renoveringen har kommit längre.

 

Ansvar Styrelsen.

 

 

 1. Fototävlingen.

 

            Vi beslutade att avsluta fototävlingen.

 

            Ansvar Styrelsen.

 

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson

 

           

            Att justera:                 ……………………………………

                                               Rosmarie Johansson