Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2017-04-04. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Rosmari Johansson, Olle Olofsson, Dorthe Bjerke, Lena Persson, Helen Ekholm och Bo Eriksson.

 

  1. Ordf. Kjell Anders hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

  1. Rosmarie valdes att justera protokollet.

 

  1. Planerade aktiviteter.

 

Tipspromenad 7 maj start vid Sandmon slakthuset mål vid grillkåtan, där blir det grillad falukorv och kaffe.

 

Påskbrasa som vanligt nere vid båt isättningsrampen, vi bestämde att vi går med hatten istället för att ta betalt.

 

Ansvarig Rosmari och fritidsgruppen.

 

Nästa inventering kommer att ske i slutet av augusti början av september

 

Ansvarig att kalla in folk Kjell Anders.

 

  1. Ekonomi.

           

Kassan är tom och vi har börjat använda kredtiten som vi har, kvar på krediten är det 110 000 kr nu. Vi kommer att få in 10 000 från sista inventeringen, vi håller på med ett listlotteri som kommer att inbringa pengar samt att KA har förhandlat med banken om bidrag med ytterliggare 10 000 kr.

 

Vi diskuterade hur vi skall tacka sponsorer och bidragsgivare, vi blev inte helt eniga men vi skriver ett generellt tack på hemsidan så länge.

 

Ansvar Styrelsen.

 

  1. Kyrkbänkar.

 

Vi beslutade att sälja de 3 kyrkbänkarna som står på läktaren

 

Ansvar Styrelsen

 

  1. Lägesrapport renoveringen.

 

Renoveringen flyter på enormt bra och detta tack vare våra eminenta hantverkare Olle, Thore och Sigge.

 

Toaletten är nästan färdig det saknas ström för påkoppling av pump, varmvattenberedare och reningsverk.

Römokar Jörgen skall montera kran i köket mm.

 

Köket, skall kaklas, montera bänkskivor. montera vitvaror samt ommålninga av lådfronter mm.

 

El Tobbe har dragit mycket tråd, kommer under den här veckan att sätta upp ny el central samt börja dra huvudledning till nya centralen samt koppla vägguttag mm.

Vi behöver några starka gubbar som kan dra kabel till reningsverket och uthuset.

Kan Tobbe fixa kabel?

 

Scenen är borta och nytt golv på plats, glädjande var att när scenen var borta fick vi se att golvet i stora salen var isolerat, det var bara under scenen det inte var isolerat så nu är hela golvet isolerat.

Portalen in till toan är på G.

Väggen bakom där scenen var kommer att repareras med masonit.

 

Stora salens tak var vi eniga om att måla, här behövs riktig ställning och ej höjdrädda personer.

Vi diskuterade isolering av tak/vind, vi blev eniga om att kolla pris på vad det kostar att sprut isolera vinden, vi var eniga om att inte isolera taken inifrån.

 

Bygga en lösning med dörr eller nått annat så att vi kan stänga upp till läktaren.

 

Vi diskuterade palcering av fönster på övervåningen ut mot stora salen, två förslag ett med fönster på varje sida av muren eller två-tre fönster på höger sida om muren om man är på övervåningen, mötet tycke nog mest om lösningen med fönster bara till höger om muren.

           

Ansvar Styrelsen

 

Vi beslutade att köpa en låddiskmaskin för inbyggnad under bänk.

 

Ansvar Bosse å Olle

 

 

  1. Ansökningar stöd.

           

KA informerade om att han äntligen hade fått tag på länsstyrelsen, och fått svar att våra ansökningar låg där och inte skickats vidare. KA har skrivit om ansökningarna och skickat in dom på nytt. När det gäller stöden vi sökt hos skogsstyrelsen så har KA tagit kontakt med Per Knarvik om hjälp.

Det går enormt trögt.

 

            Ansvar Styrelsen

 

 

 

 

  1. Uthyrning.

 

Vi diskuterade priser för uthyrning, här bestämde vi att vi skulle tänka lite och ta det på nästa möte.

Vi har en del säkerhetsåtgärder att ställning till innan samt bli färdiga med renoveringen vi kan hyra ut.

Rymningsvägar varje rum måste ha två rymningsvägar, vilket innebär att övervåningen måste förses med öppningsbart fönster eller dörr, samta att dörren till huvudingången måste vändas för att dörrar måste kunna öppnas utåt.

 

Vi måste kolla upp så vi har försäkringar som gäller för det vi skall använda lokalen till.

 

            Ansvar Styrelsen

 

  1. Utsmyckning av lokalen.

 

Vi diskuterade utsmyckning av lokalen, KA har ett förslag om en stor tavla som fanns på banken tidigare som visar Håns gamla bruk och kanalen mm. KA skulle kolla var tavlan finns och om den finns tillgänglig för oss.

Vi beslutade och var eniga om att detta är ett bra förslag och att det skall vara bygde historia i utsmyckningen.

 

 

            Ansvar Styrelsen

 

 

 

 

            Vid protokollet:         ……………………………………

                                               Bo Eriksson

 

           

            Att justera:                 ……………………………………

                                               Rosmarie Johansson