Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2017-05-11. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Rosmari Johansson, Olle Olofsson, Hanna Alfonsson Bystrand, Tore Høyer, Helen Ekholm och Bo Eriksson.

 

1. Ordf. Kjell Anders hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2. Rosmarie valdes att justera protokollet.

 

3. Byahuset renoveringen.

 

Renoveringen har gått fram i en rasande fart och blir väldigt bra.

Vidare i renoveringen är isolering av tak, utrymningsväg, fönster målning, fönster på övervåningen, målning/tapetsering av stora lokalen samt dörr till läktaren.

 

Isolering av tak.

Sprut isolering av snedtaken ca 13-15 000kr

Sprut isolering av hela taket ca 25-30 000kr

Vanlig isolering på rulle på de platta ytorna blir något billigare.

Vi beslutar att isolera taket.

 

Ansvariga Olle och Thore.

 

Utrymningsväg övervåningen.

Här finns det olika förslag och allternativ så som öppningsbart fönster eller en dörr.

Våra eminenta hantverkare får uppdraget att lösa detta på bästa sätt.

 

Ansvariga Olle och Thore.

 

Fönster på övervåningen ut mot stora salen.

Vi har diskuteratt vå fönster, nytt förslag är att sätta in ett fönster som är likt de andra fönstren på Byahuset, vi har gamla fönsterbågar i förrådet.

Vi beslutar att använda en av de gamla fönsterbågarna.

 

Ansvariga Olle och Thore.

 

Målning av stora lokalen samt resterande fönster.

Taket i stora salen beslutade vi att måla vitt.

Väggar upp till bröstlist beslutade vi att måla.

Väggar mellan bröstlist och taklist föreslår vi att tapetsera.

Ytterfönster norra gaveln samt innerfönster stora lokalen

 

Ansvariga för att målning och tapetsering blir utfört Olle och Thore.

 

Ansvariga för att bestämma färg och tapeter Rosmari, Lena P och Malin.

 

 

Dörr till läktare.

Vi beslutade att bygga in trappan till läktaren och sätta in en dörr som går att låsa.

 

Ansvariga Olle och Thore.

 

Byta ut den vita pappen i fönstret som vätter mot Rosmari till något som är svart.

 

Ansvariga Olle och Thore.

 

4. Arbetsdag.

 

Vi beslutade om en arbetsdag 20/5 kl.10.00. samling vid byahuset.

Vi bjuder på grillad korv och kaffe.

Arbetsuppgifter.

Harva och plocka sten utanför Byahuset där vi skall så gräsmatta, fräsa upp jorden. Sigge kommer med traktor och harv, vi skall fråga David om lån av traktorfräs.

Vi beslutade att utöka parkeringsytorna mellan Byahuset och vägen upp till Lisbeth och John, här behöver vi en grävmaskin.

Röjning vid dammen.

Se över anslagstavlorna dom står på sniskan.

 

Ansvar Styrelsen. Helen pratar med David och traktorfräs, Bosse pratar med Marcus om grävmaskin samt fixar lappar om arbetsdagen.

 

5. Töcksmarksveckan.

 

Går av stapeln 7-8-9 juli

Byalaget ställer upp som tidigare år.

 

Ansvar Styrelsen. Helen fixar vuxen lotteriet, KA fixar barn lotteriet.

 

6. Kontorsdel i Byahuset.

 

Vi diskuterade att vi behöver någon typ av kontorsdel, för arkiv, kopieringsmaskin mm.

Ett förslag är att avskärma på övervåningen från fläkten mot ytterväggen.

 

Ansvar Bosse å Olle

 

 

7. Krontjärns SFK.

 

Vi diskuterade isättning av fisk här beslutade vi att det bestämmer de som har tagit på sig ansvaret för SFK.

Vi diskuterade den sjunkande försäljningen av fiskkort och vad som kan orsaka det, en orsak kan vara att bommen är stängd samt att det är svårt att få fisk.

 

 

Ansvar Helen pratar med Pablo

 

 

 

 

8. Försäkring.

 

Nu när vi renoverat Byahuset är det dags att se över om vår försäkring är god nog, vi måste lämna in en rapport på vad vi gjort innan oktober 2017 till försäkringsbolaget.

 

Ansvar Styrelsen

 

9. Baracken vi Håviken.

 

Vi har fått in en fråga från Anna Strutz om vi skall sälja baracken, vi tar inget beslut om att sälja baracken i dags läget men Anna står först på tur om det blir försäljning..

 

Ansvar Styrelsen

 

 

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………

Rosmarie Johansson